ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения за медицинските специалисти

Притежателят на разрешението за употреба – Merck Sharp & Dohme Ltd, е уведомил Изпълнителна агенция по лекарствата, че от 22.08.2016 г. постоянно преустановява продажбите в Р. България на лекарствения продукт Victrelis 200 mg capsule, hard - 4 x 84, съдържащ активното вещество boceprevir.

Терапевтични показания: за лечение на хроничен вирусен хепатит C (СНС) генотип 1 в комбинация с пегинтерферон алфа и рибавирин при възрастни пациенти с компенсирано чернодробно заболяване, които не са лекувани преди това, или не са се повлияли от предшестващо лечение.

  1. Постоянно преустановяване на продажбите на Noxafil 300 mg concentrate for solution for infusion x 1
  2. ЕМА преразглежда профила на безопасност на лекарствения продукт Uptravi, използван за лечение на белодробна артериална хипертония
  3. Комитетът за оценка на риска при проследяване на лекарствената безопасност (PRAC) направи заключение, че лекарството за лечение на захарен диабет канаглифлозин може да увеличи риска от ампутация на пръст на крака. Рискът може да се отнася и до други лекар
  4. Монографии за ВАКСИНИ за хуманната медицина, включени в деветото издание (9.0) на Европейската фармакопея
  5. Заповед РД-01-17/20.01.2017 г. на министъра на здравеопазването за отпадане от 1 януари 2018 г. на територията на Р. България на монографиите Ваксина срещу холера (0154), Ваксина срещу холера, лиофилизирана (0155) и Ваксина срещу коремен тиф, лиофилизиран
  6. Постоянно преустановяване на продажбите на Clemastin Actavis 1 mg tablets x 20
  7. Постоянно преустановяване на продажбите на Nelidix 500 mg tablets x 40
  8. Постоянно преустановяване на продажбите на Chinidin 200 mg tablets x 20
  9. Постоянно преустановяване на продажбите на Nitrendipin Actavis 20 mg tablets x 30
  10. Постоянно преустановяване на продажбите на Miacalcic 100 IU/ml solution for injection - 1ml x 5

Страница 1 от 15