ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Информация за гражданите

Поради извършване на дезинсекция и дератизация в сградата на ИАЛ на 21.09.2017г. /Четвъртък/, работното време на служителите в агенцията ще бъде от 09:00ч. до 15:00ч. а на звеното за административно обслужване /деловодството/ ще бъде до 17:30ч.

  1. PRAC препоръчва прекратяване на продажбите на лекарствените продукти, съдържащи парацетамол с изменено освобождаване
  2. Комитетът за оценка на риска при проследяване на лекарствената безопасност (PRAC) препоръчва инжекционната форма на метилпреднизолон, които съдържат помощното вещество лактоза, да не бъдат прилагани на пациенти с алергия към краве мляко
  3. Европейската агенция по лекарствата търси общественото мнение в преразглеждането на безопасността на валпроат
  4. PRAC потвърждава препоръката за рестрикции в употребата на линеарни гадолиний-съдържащи контрастни вещества
  5. Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) ограничава употребата на лекарството за лечение на мултиплена склероза Zinbryta*
  6. PRAC достигна до заключението, че няма доказателства за промяна по отношение на известния риск от неутропеничен ентероколит при лечение с доцетаксел
  7. Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) започна преглед на лекарството за лечение на множествена склероза Зинбрита
  8. PRAC стигна до заключението, че не съществуват ясни и последователни доказателства за налична разлика в развитието на инхибитори между различните класове лекарства, съдържащи фактор VІІІ
  9. Извършване на ДДД на 13.04.2017 г. в 14.30 часа
  10. Ново преразглеждане на употребата на валпроат при бременни и жени в детеродна възраст

Страница 1 от 12