• По-голям шрифт
  • Шрифт по подразбиране
  • По-малък шрифт
Начало Лекарствена безопасност

Напомняме на медицинските специалисти, че са задължени, съгласно изискванията на ЗЛПХМ, да съобщават на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) и на Притежателя на разрешението за употреба всяка подозирана сериозна или неочаквана нежелана лекарствена реакция, независимо от това, дали лекарственият продукт е употребяван или не в съответствие с утвърдената Кратка характеристика на продукта.

 
 
 
 
Пол: Мъж Жена
Продължителност
От
(дд/мм/гггг)
До
(дд/мм/гггг)

Подозиран лекарствен продукт

Дневна доза

Начин на приложение

Продължителност на приложението

Показания

Лек.форма / дозова единица

От
(дд/мм/гггг)

До
(дд/мм/гггг)

Други лекарствени продукти

Дневна доза

Начин на приложение

Продължителност на приложението

Показания

Търговско име
Лек.форма / дозова единица
От
(дд/мм/гггг)
До
(дд/мм/гггг)


Подозираният лекарствен продукт:
спрян лечението продължава
намалена доза неизвестно
НЛР е довела до:
хоспитализация
удължаване на хоспитализация
животозастрашаващо състояние
вродени аномалии
значителни/трайни увреждания
друго с медицинска значимост / изискващо интервенция
нищо от изброените
Изход от НЛР:
оздравял без последствия
 НЛР е лекувана
 НЛР не е лекувана
оздравял с последствия
лечението на НЛР продължава
неизвестен
смърт-дата:
Ползвал ли е болният преди това лекарство?
да
не
неизвестно

Коментар (анамнестични данни, алергии, лечение на НЛР):

свръхчувствителност наркотици бременност тютюнопушене алкохол

Връзка между заподозрения лекарствен продукт и нежеланата реакция:
сигурна вероятна възможна невероятна условна некласифицируема

Допълнителна информация (Ако предложените полета не са достатъчни.):


 

Специалност: Адрес:

 
 

  
* Анти-спам код: :: Въведете генерираните символи; ако не ги разчитате добре, генерирайте отново.
 
В началото