• По-голям шрифт
  • Шрифт по подразбиране
  • По-малък шрифт
Информация за гражданите
Информация за медицинските специалисти
Информация за фирмите
Начало

11.05.2017 Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността младши експерт в oтдел „Лекарствена информация” на дирекция „Лекарствена информация и неинтервенционални проучвания”

21.04.2017 Конкурс за една длъжност младши експерт в отдел „Лекарствена информация ” на дирекция „Лекарствена информация и неинтервенционални проучвания”

23.11.2016 Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността младши експерт в oтдел „Неинтервенционални проучвания” на дирекция „Лекарствена информация и неинтервенционални проучвания”

23.11.2016 Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността младши експерт в oтдел „Лекарствена информация” на дирекция „Лекарствена информация и неинтервенционални проучвания”

17.11.2016 Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността младши експерт в oтдел „Лекарствена безопасност„ на дирекция „Проследяване на лекарствената безопасност и клинични изпитвания“

14.11.2016 Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност главен експерт в отдел „Разрешаване и контрол на производството“ на дирекция „Надзор на пазара и инспекции“

14.11.2016 Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност началник отдел „Бюджетни и финансови дейности“ на дирекция „Правни, административно-финансови дейности и управление на качеството“

03.11.2016 Конкурс за една длъжност младши експерт в отдел „Неинтервенционални проучвания на дирекция „ Лекарствена информация и неинтервенционални проучвания

03.11.2016 Конкурс за една длъжност младши експерт в отдел „Лекарствена информация” на дирекция „ Лекарствена информация и неинтервенционални проучвания

31.10.2016 Конкурс за една длъжност младши експерт в отдел „Лекарствена безопасност” на дирекция „ Проследяване на лекарствената безопасност и клинични изпитвания

28.10.2016 Конкурс за една длъжност началник отдел „ Бюджетни и финансови дейности „ на дирекция „ Правни, административно- финансови дейности и управление на качеството“

28.10.2016 Конкурс за една длъжност главен експерт в отдел Разрешаване и контрол на производството на дирекция Надзор на пазара и инспекции

30.11.2015 Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността юрисконсулт в отдел "Правно осигуряване, човешки ресурси и международно сътруничество" на дирекция "Правни, административно-финансови дейности и управление на качеството"

30.11.2015 Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за началник на отдел "Управление на качеството и администратини дейности" на дирекция "Правни, административно-финансови дейности и управление на качеството"

30.11.2015 Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за началник на отдел "Управление на качеството и администратини дейности" на дирекция "Правни, административно-финансови дейности и управление на качеството"

19.11.2015 Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността“ Младши експерт” в отдел „ Неинтервенционални проучвания” на дирекция „ Лекарствена информация и неинтервенционални проучвания”

13.11.2015 Изпълнителна агенция по лекарствата обявява конкурс за една длъжност началник отдел „Управление на качеството и административни дейности" на дирекция „Правни, административно- финансови дейности и управление на качеството“

13.11.2015 Изпълнителна агенция по лекарствата обявява конкурс за една длъжност юрисконсулт в отдел „ Правно осигуряване, човешки ресурси и международно сътрудничество“ на дирекция „ Правни, административно- финансови дейности и управление на качеството“

 02.11.2015 Изпълнителна агенция по лекарствата обявява конкурс за една длъжност “Младши експерт” в отдел „ Неинтервенционални проучвания” на дирекция „Лекарствена информация и неинтервенционални проучвания”

07.05.2015 Списък на допуснатите кандидати до участие в интервю за длъжността младши експерт в отдел "Разрешаване и контрол на производството" на дирекция „Контрол на лекарствените продукти и медицински изделия”

07.05.2015 Списък на недопуснатите кандидати до участие в интервю за длъжността младши експерт в отдел "Разрешаване и контрол на производството" на дирекция „Контрол на лекарствените продукти и медицински изделия”

07.05.2015 г. Списък на допуснатите кандидати до участие в интервю за длъжността старши експерт в отдел "Разрешаване и контрол на производството" на дирекция „Контрол на лекарствените продукти и медицински изделия”

07.05.2015 г. Списък на недопуснатите кандидати участие в интервю за длъжността старши експерт в отдел "Разрешаване и контрол на производството" на дирекция „Контрол на лекарствените продукти и медицински изделия”

07.05.2015 г. Списък на недопуснатите кандидати до участие в интервю за длъжността главен експерт в отдел "Разрешаване и контрол на производството" на дирекция „Контрол на лекарствените продукти и медицински изделия”

02.04.2015 г. Списък на допуснатите кандидати до участие в практически изпит за длъжността главен експерт в отдел "Разрешаване и контрол на производството" на дирекция "Контрол на лекарствените продукти и медицински изделия"

02.04.2015 г. Списък на недопуснатите кандидати до участие в практически изпит за длъжността главен експерт в отдел "Разрешаване и контрол на производството" на дирекция "Контрол на лекарствените продукти и медицински изделия"

02.04.2015 г. Списък на допуснатите кандидати до участие в практически изпит за длъжността старши експерт в отдел "Разрешаване и контрол на производството" на дирекция "Контрол на лекарствените продукти и медицински изделия"

02.04.2015 г. Списък на недопуснатите кандидати до участие в практически изпит за длъжността старши експерт в отдел "Разрешаване и контрол на производството" на дирекция "Контрол на лекарствените продукти и медицински изделия"

02.04.2015 г. Списък на допуснатите кандидати до участие в практически изпит за длъжността младши експерт в отдел "Разрешаване и контрол на производството" на дирекция "Контрол на лекарствените продукти и медицински изделия"

02.04.2015 г. Списък на недопуснатите кандидати до участие в практически изпит за длъжността младши експерт в отдел "Разрешаване и контрол на производството" на дирекция "Контрол на лекарствените продукти и медицински изделия"

11.03.2015 г. Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността главен експерт в отдел "Разрешаване и контрол на производството" на дирекция "Контрол на лекарствените продукти и медицински изделия"

11.03.2015 г. Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността главен експерт в отдел "Разрешаване и контрол на производството" на дирекция "Контрол на лекарствените продукти и медицински изделия"

11.03.2015 г. Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността старши експерт в отдел "Разрешаване и контрол на производството" на дирекция "Контрол на лекарствените продукти и медицински изделия"

11.03.2015 г. Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността старши експерт в отдел "Разрешаване и контрол на производството" на дирекция "Контрол на лекарствените продукти и медицински изделия"

11.03.2015 г. Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността младши експерт в отдел "Разрешаване и контрол на производството" на дирекция "Контрол на лекарствените продукти и медицински изделия"

11.03.2015 г. Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността младши експерт в отдел "Разрешаване и контрол на производството" на дирекция "Контрол на лекарствените продукти и медицински изделия"

11.03.2015 г. Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността инспектор в дирекция "Клинични изпитвания"

11.03.2015 г. Списък на недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността инспектор в дирекция "Клинични изпитвания"

21.02.2015 г. Конкурс за пет длъжности “Старши експерт” в отдел „Разрешаване и контрол на производството” на дирекция „Контрол на лекарствените продукти и медицински изделия”

21.02.2015 г. Конкурс за четири длъжности “Младши експерт” в отдел „Разрешаване и контрол на производството” на дирекция „Контрол на лекарствените продукти и медицински изделия”

21.02.2015 г. Конкурс за длъжността “Инспектор” в дирекция „Клинични изпитвания”

21.02.2015 г. Конкурс за три длъжности “Главен експерт” в отдел „Разрешаване и контрол на производството” на дирекция „Контрол на лекарствените продукти и медицински изделия”

27.10.2014 г. Списък на допуснатите кандидати до участие в практически изпит за длъжносттаюрисконсулт в дирекция „Правно-нормативно осигуряване и управление на качеството”

27.10.2014 г. Списък на недопуснатите кандидати до участие в практически изпит за длъжносттаюрисконсулт в дирекция „Правно-нормативно осигуряване и управление на качеството”

19.09.2014 г. Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността юрисконсулт в отдел “Правно-нормативно осигуряване” на дирекция „Правно-нормативно осигуряване и управление на качеството”

02.09.2014 г. Изпълнителна агенция по лекарствата обявява конкурс за длъжността „юрисконсулт” в отдел „Правно-нормативно осигуряване” на дирекция „Правно-нормативно осигуряване и управление на качеството”

Декларация

Заявление

Последна промяна (Четвъртък, 11 Май 2017 11:33)

 
В началото