• По-голям шрифт
  • Шрифт по подразбиране
  • По-малък шрифт
Информация за гражданите
Информация за медицинските специалисти
Информация за фирмите
Начало

Лекарства без рецепта


Лекарствени продукти без лекарско предписание в Р България
към дата 20.03.2017г.


 Настоящият списък не включва лекарствени продукти с изтекло разрешение за употреба, въпреки че те могат да бъдат продавани до изчерпване на наличните количества в страната, но не повече от една година от датата на изтичане на разрешението за употреба (съгласно чл. 55, ал. (6) от ЗЛПХМ).

В случай на положително становище при процедура по подновяване на разрешението за употреба, те ще бъдат добавени към списъка.

Лекарства без рецепта

При установяване на неточности и пропуски можете да се обадите на тел.: 02 890 34 11

 
В началото