• По-голям шрифт
  • Шрифт по подразбиране
  • По-малък шрифт
Информация за гражданите
Информация за медицинските специалисти
Информация за фирмите
Начало Съобщения
Новини - Съобщения за медицинските специалисти

Притежателят на разрешението за употреба – Novartis Europharm Limited, е уведомил Изпълнителна агенция по лекарствата, че от 15.04.2017 г. постоянно преустановява продажбите в Р. България на лекарствения продукт Rasilez 150 mg film-coated tablets x 14, съдържащ активното вещество aliskiren.

Терапевтични показания: лечение на есенциална хипертония при възрастни.

Допълнителна информация

Във връзка с получена допълнителна информация от Притежателят на разрешението за употреба - Novartis Europharm Limited относно постоянно преустановяване на продажбите на Rasilez 150 mg film-coated tablets x 14, съдържащ активното вещество aliskiren, Ви информираме, че датата се променя от 15.04.2017 г. на 31.05.2017 г.

 
В началото