ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Специализирана комисия по хомеопатични лекарствени продукти

Със Заповед № А-14-0584 от 17.06.2014 г. на Изпълнителния директор на ИАЛ е създадена Специализирана комисия по хомеопатични лекарствени продукти в състав:

Председател: гл. ас. Анри Анжел Аструг - катедра "Фармакология", фармакотерапия и токсикология, Фармацевтичен факултет, МУ

Зам. председател: маг. фарм. Дафна Владимирова Маринкева - гл. експерт, ИАЛ

Членове:

1. д-р Мариан Стоянов Иванов - вътрешни болести

2. д-р Ирина Николова Николова, дм - Фармацевтичен факултет, МУ

3. д-р Капка Петкова Кънева - нач. отдел "Лекарствена безопасност", ДКЛУ, ИАЛ

4. доц. Ива Стефанова Христова - НЦЗПБ

5. д-р Райна Павлова Томова-Пехливанова -вътрешни болести, съосновател и управител на Еврпейската школа по клинична хомеопатия, лекар хомеопат в "МЦ Медик 1"

6. д-р Слави Иванов Филчев, д.м. - завеждащ детско отделение в V МБАЛ - София

7. д-р Петко Стоянов Загорчев - началник ОАИЛ, МБАЛ - Шумен

Секретар:

Елена Караджова – главен експерт, ИАЛ

Настоящата заповед отменя Заповед №А-09-319/18.05.2009 г.