ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Комисия по радиофармацевтици

Със Заповед № А-14-0582 от 17.06.2014 г. на Изпълнителния директор на ИАЛ е създадена Комисия по радиофармацевтици в състав:

Председател: доц. д-р Марина Гарчева - Клиничен център по нуклеарна медицина и лъчетерапия

Зам. председател: Людмил Антонов, главен експерт, отдел "Оценка на документация по качеството", дирекция "РУЛП", ИАЛ

Членове:

1. проф. д-р Ирена Костадинова - Клиничен център по нуклеарна медицина и лъчетерапия

2. проф. д-р Дойчин Минчев - Клиничен център по нуклеарна медицина и лъчетерапия

3. проф. д-р Елена Пиперкова - НСБАЛО

4. доц. Антония Цоневска - НСБАЛО

5. Румяна Коцева - Агенция по ядрено регулиране

6. д-р Соня Сергиева - ОДОЗС, София

Секретар:

Мими Ремичкова – главен експерт, ИАЛ

Настоящата заповед отменя Заповед №А-11-146/17.02.2011 г.