• По-голям шрифт
  • Шрифт по подразбиране
  • По-малък шрифт
Информация за гражданите
Информация за медицинските специалисти
Информация за фирмите
Начало
Новини - Съобщения за медицинските специалисти

Прегледът откри доказателства за отлагане на гадолиний в мозъка след провеждане на магнитно-резонансна образна диагностика на тялото, но без да има признаци на увреждане от това.

Повече информация:

За медицински специалисти

За пациенти и граждани

 
Новини - Съобщения за медицинските специалисти

ЕМА проучва противораковото лекарство доцетаксел заради случаи на неутропеничен ентероколит във Франция, при които по-голямата част от пациентите са били с диагноза операбилен рак на гърдата.

Предварителната оценка не показва увеличение на честотата на тази известна нежелана лекарствена реакция през последните две години. Лекарството доцетаксел е важна терапевтична възможност, за която е доказано, че удължава живота на раково болни пациенти. Докато продължава този преглед ЕМА препоръчва на лекарите да продължават да предписват доцетаксел в съответствие с указанията от настоящата продуктова информация, която включва подробно описание за предотвратяване и лечение на неутропения. Окончателните изводи и препоръки ще бъдат публикувани след приключване на това преразглеждане.

Повече информация:

За медицински специалисти

За пациенти и граждани

 
Новини - Съобщения за медицинските специалисти

Притежателят на разрешението за употреба – Novartis Europharm Limited, е уведомил Изпълнителна агенция по лекарствата, че от 15.04.2017 г. постоянно преустановява продажбите в Р. България на лекарствения продукт Rasilez 150 mg film-coated tablets x 14, съдържащ активното вещество aliskiren.

Терапевтични показания: лечение на есенциална хипертония при възрастни.

Допълнителна информация

Във връзка с получена допълнителна информация от Притежателят на разрешението за употреба - Novartis Europharm Limited относно постоянно преустановяване на продажбите на Rasilez 150 mg film-coated tablets x 14, съдържащ активното вещество aliskiren, Ви информираме, че датата се променя от 15.04.2017 г. на 31.05.2017 г.

 
Новини - Съобщения за медицинските специалисти

Притежателят на разрешението за употреба – Merck Sharp & Dohme Ltd, е уведомил Изпълнителна агенция по лекарствата, че от 22.08.2016 г. постоянно преустановява продажбите в Р. България на лекарствения продукт Victrelis 200 mg capsule, hard - 4 x 84, съдържащ активното вещество boceprevir.

Терапевтични показания: за лечение на хроничен вирусен хепатит C (СНС) генотип 1 в комбинация с пегинтерферон алфа и рибавирин при възрастни пациенти с компенсирано чернодробно заболяване, които не са лекувани преди това, или не са се повлияли от предшестващо лечение.

 
Новини - Съобщения за медицинските специалисти

Притежателят на разрешението за употреба – Merck Sharp & Dohme Ltd, е уведомил Изпълнителна агенция по лекарствата, че от 24.06.2015 г. постоянно e преустановил продажбите в Р. България на лекарствения продукт Noxafil 300 mg concentrate for solution for infusion x 1, съдържащ активното вещество posaconazole.

Терапевтични показания: за лечение на следните гъбични инфекции при възрастни:

  • Инвазивна аспергилоза при пациенти, рефрактерни на лечение с амфотерицин Б или итраконазол, или при пациенти, които имат непоносимост към тези лекарствени продукти;
  • Фузариоза при пациенти рефрактерни на лечение с амфотерицин Б или пациенти, които имат непоносимост към амфотерицин Б;
  • Хромобластомикоза и мицетома при пациенти, рефрактерни на лечение с итраконазол или при пациенти, които имат непоносимост към итраконазол;
  • Кокцидиоидомикоза при пациенти, рефрактерни на лечение с амфотерицин Б, итраконазол или флуконазол, или при пациенти, които имат непоносимост към тези лекарствени продукти.

Noxafil концентрат за инфузионен разтвор е показан и за профилактика на развитието на инвазивни гъбични инфекции при следните групи пациенти:

  • Пациенти на индукционна химиотерапия за остра миелогенна левкемия (AML) или миелодиспластичен синдром (MDS), при които се очаква лечението да доведе до развитие на протрахирана неутропения и които са с висок риск от развитие на инвазивни гъбични инфекции;
  • Пациенти след трансплантация на хемопоетични стволови клетки (HSCT), които са на високодозова имуносупресивна терапия с цел профилактика на развитие на реакция на присадката срещу приемника (GVHD) и които са с висок риск от развитие на инвазивни гъбични инфекции.
 
Още статии...
В началото