• По-голям шрифт
  • Шрифт по подразбиране
  • По-малък шрифт
Информация за гражданите
Информация за медицинските специалисти
Информация за фирмите
Начало
Основни административни услуги, предоставяни от ИАЛ.
Търсене по заглавие     Покажи # 
# Заглавие
1 Подаване на уведомление по чл. 217а, ал.4 от ЗЛПХМ за износ на лекарствен продукт, включен в Позитивния лекарствен списък по чл.262, ал.1 от ЗЛПХМ
2 Приемно време за дирекциите в ИАЛ
3 Харта и анкетна карта на клиента
4 Етичен кодекс на служителите в Изпълнителна агенция по лекарствата
5 Заявление за дарение
6 Издаване на промени в разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека
7 Издаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека
8 Подаване на уведомление по чл. 254а, ал.2 от ЗЛПХМ за проекти на реклама на лекарствени продукти, предназначени за разпространение пред медицинските специалисти
9 Издаване на разрешение за употреба на лекарствен продукт по процедура по взаимно признаване
10 Издаване на разрешение за употреба на лекарствен продукт по национална процедура
11 Издаване на разрешение за употреба на лекарствен продукт по децентрализирана процедура
12 Издаване на удостоверение за регистрация на хомеопатичен лекарствен продукт
13 Издаване на разрешение за употреба от паралелен внос на лекарствен продукт
14 Издаване на разрешение за промяна тип ІІ към разрешение за употреба на лекарствен продукт
15 Издаване на уведомление за приемане /разрешение за промяна тип ІА/тип ІАin в разрешението за употреба на лекарствен продукт
16 Издаване на уведомление за одобрение/разрешение за промяна тип ІБ в разрешението за употреба на лекарствен продукт
17 Издаване на одобрение за изменение на продуктовата информация на лекарствен продукт
18 Издаване на промяна на разрешение за употреба на лекарствен продукт за прехвърляне на правата върху издадено разрешение за употреба на лекарствен продукт
19 Издаване на разрешение за разширяване на обхвата на издадено разрешение за употреба на лекарствен продукт
20 Издаване на разрешение за клинично изпитване на лекарствен продукт по чл. 109, т. 2 от Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ)
 
<< Начало < «Предишна 1 2 Следваща» > Край >>
Страница 1 от общо 2
В началото