• По-голям шрифт
  • Шрифт по подразбиране
  • По-малък шрифт
Информация за гражданите
Информация за медицинските специалисти
Информация за фирмите
Начало

На вниманието на комисиите по етика, създадени на основани чл.103, ал.2 от Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ)

Търсене по заглавие     Покажи # 
# Заглавие
1 Обществено допитване относно прилагането на правилата за прозрачност на Регламент за клинични изпитвания на Европейския съюз (ЕС)
2 Информация за възложителите на клинични изпитвания
3 Информация за възложителите на клинични изпитвания
4 Уважаеми възложители на клинични изпитвания,
5 Уважаеми възложили на клинични изпитвания и законни представители на възложителя,
6 Уважаеми възложители на клинични изпитвания,
7 Информация за възложителите на клинични изпитвания
8 Съгласно изискванията на т.4.6.4 от правилата за Добра клинична практика е необходимо във връзка с провеждането на клинични изпитвания с изпитвани лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, да се предоставят и следните документи
9 Документи във връзка с приключване на неинтервенционално проучване
10 Документи във връзка с процедура по разглеждане на планирана съществена промяна в хода на неинтервенционално изпитване
11 Документи във връзка с процедура по разглеждане на неинтервенционално изпитване
12 Документи във връзка с приключване на клинично изпитване
13 Документи във връзка с процедура по разрешаване на планирана съществена промяна в хода на клинично изпитване
14 Документи във връзка с процедура по разрешаване на клинично изпитване на лекарствен продукт
 
В началото