• По-голям шрифт
  • Шрифт по подразбиране
  • По-малък шрифт
Информация за гражданите
Информация за медицинските специалисти
Информация за фирмите
Начало
Новини - Предупреждения за граждани

Със заповед на Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата А13-0991/18.11.2013 г. е разпоредено лекарственият продукт Gynipral 0,5 mg от всички партидни номера да се блокира и изтегли от лекарственоснабдителната мрежа на територията на страната. Основанието за блокирането и изтеглянето е решение на Европейската Агенция по лекарствата (CMDh ЕМА/CMDh/559693/2013), както и прекратеното Разрешение за употреба в Република България на Gynipral 0,5 mg (Заповед на Изпълнителния директор на ИАЛ А13-0769/20.08.2013 г.). Подробно описание на причините може да бъде намерено в съобщение на ИАЛ от 17.09.2013 г. на следния уеб адрес:

http://www.bda.bg/images/stories/documents/pharmacovigilance/SABA-13092013_MS.pdf

 
Новини - Предупреждения за граждани

Европейската агенция по лекарствата съобщи за изтегляне от пазара на определени партиди от лекарствените продукти NovoMix 30 FlexPen и NovoMix 30 Penfill, които не са разпространявани на българския фармацевтичен пазар. Притежателят на разрешението за употреба - НовоНордиск потвърди пред Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) тази информация. Няма данни лекарствените продукти да са били обект на паралелен внос в България.

Тъй като е възможно да има временно пребиваващи или постоянно живеещи в страната пациенти, които по частен път са снабдени от чужбина с такива лекарства, ИАЛ счита за необходимо да съобщи за засегнатите партиди.

Номерата на засегнатите партиди NovoMix 30 FlexPen са: CP50912, CP50750, CP50639, CP51706, CP50940, CP50928, CP50903, CP50914, CP50640, CP51095, CP50904, CP50650, CP51098, CP50915, CP50412, CFG0003, CFG0002, CFG0001, CP50902, CP50749, CP50393, CP50950, CP51025, CP50751, CP50375, CP50420, CP51097, CP50641, CP51096 и CP50392.

Номерата на засегнатите партиди NovoMix 30 Penfill са: CS6D422, CS6C628 и CS6C411.

Партидните номера са отпечатани върху писалката на NovoMix 30 FlexPen и върху патрончето на NovoMix 30 Penfill.

Пациентите, които са снабдени от чужбина с тези инсулинови лекарствени продукти, трябва да проверят партидните им номера и ако те съвпадат с по-горе изброените, незабавно да преустановят употребата им и да ги заменят с други партиди от същите лекарства или под лекарски контрол с други инсулинови продукти.

Държавите, за които има сигурна информация, че са засегнати от проблема, са: Австрия, Белгия, Чехия, Дания, Франция, Германия, Исландия, Ирландия, Люксембург, Холандия, Норвегия, Словакия и Великобритания.

продължава>

 
Новини - Предупреждения за граждани

Комитетът препоръчва лекарите и пациентките да бъдат по-добре информирани за известния риск от тромбо-емболизъм и да бъдат особено бдителни за поява на признаци и симптоми на такива състояния

Комитетът за оценка на риска при проследяване на лекарствената безопасност (PRAC) към Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) разгледа риска от венозен тромбо-емболизъм (ВТЕ или пренасяне на кръвни съсиреци във вените) при прилагане на комбинирани хормонални контрацептиви (КХК, противозачатъчни). PRAC стигна до заключението, че ползата от КХК при предпазване от нежелана бременност продължава да надвишава, свързаните с употребата им рискове.

Жените, които винаги са употребявали КХК без да имат нежелани ефекти, нямат причина да спрат употребата им на основание проведения от PRAC преглед. Важно е те да бъдат предупредени за риска от ВТЕ и за признаците и симптомите на това състояние. Лекарите трябва да вземат предвид индивидуалните рискови фактори на пациентките, когато предписват контрацептив.

Повече информация:

За медицински специалисти

За пациенти

 
Новини - Предупреждения за граждани

След извършен лабораторен анализ на взети проби от лекарствения продукт Erdomed BST 225 mg, с партиден номер 193004 и събрана допълнителна информация от Изпълнителната агенция по лекарствата, е потвърдена автентичността на разпространения в лекарственоснабдителната мрежа на страната лекарствен продукт Erdomed BST 225 mg, с партиден номер 193004. Разпоредено е освобождаване на блокираната партида.

 
Новини - Предупреждения за граждани

След направено разследване от Изпълнителната агенция по лекарствата и събрана допълнителна информация, която потвърждава автентичността на разпространения в лекарственоснабдителната мрежа на страната лекарствен продукт Symbicort Turbohaler 320/9 микрограма/доза Прах за инхалация, с партиден номер PAWT, е издадена заповед за освобождаване на блокираната партида Symbicort, с партиден номер PAWT. Не са открити фалшифицирани лекарствени продукти в аптечната мрежа и няма данни такива да са постъпвали на българския пазар. Призовават се гражданите и медицинските специалисти в случай на съмнение да проверят за идентичност на партидния номер и срока на годност между пластмасовия капак на инхалатора и самия инхалатор. В случай на разлика лекарственият продукт следва да не се употребява и незабавно да се уведоми Изпълнителната агенция по лекарствата.

 
Още статии...
В началото