• По-голям шрифт
  • Шрифт по подразбиране
  • По-малък шрифт
Информация за гражданите
Информация за медицинските специалисти
Информация за фирмите
Начало Лекарства

В тази категория се публикуват всички регистри на лекарствени продукти, разрешени за употреба в Република България.

Регистри - Регистър на лекарствени продукти

Регистър на лекарствени продукти, разрешени за употреба по централизирана процедура съгласно Регламент (ЕО) №726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година. 

Разрешенията за употреба важат за всички страни от Европейския съюз, включително и България.

Лекарствени продукти, притежаващи разрешение за употреба в Република България

Лекарствените продукти, разрешени за употреба по централизирана процедура, не са включени в регистъра на ИАЛ. Те се публикуват в регистъра на ЕМЕА.(горната връзка)

Административен регистър (актуален към 01.03.2016 г.)

Регистър на издадените разрешения за паралелен внос

 
В началото