• По-голям шрифт
  • Шрифт по подразбиране
  • По-малък шрифт
Информация за гражданите
Информация за медицинските специалисти
Информация за фирмите
Начало Лекарства

В тази категория се публикуват всички регистри на търговците на едро, на дрогериите, както и регистрите на издадените разрешения за внос и производство на лекарствени продукти и/или активни вещества.

Регистри - Регистри на търговци и производители

Регистър на търговците на едро, получили разрешение за търговия с лекарствени продукти

Регистър на търговците на едро, получили разрешение за търговия с медицински изделия

Регистър на издадените разрешения за внос на лекарствени продукти в Република България

Регистър на издадените разрешения за производство на лекарствени продукти в Република България

Регистър на лицата, осъществяващи посредничество в областта на лекарствените продукти на територията на Р. България

Регистър на аптеките в Република България

СПИСЪК на лицата, които извършват търговия по интернет с лекарствени продукти без лекарско предписание

Регистър на производители, вносители и търговци на едро с активни вещества

 
В началото