• По-голям шрифт
  • Шрифт по подразбиране
  • По-малък шрифт
Информация за гражданите
Информация за медицинските специалисти
Информация за фирмите
Начало

На вниманието на комисиите по етика, създадени на основани чл.103, ал.2 от Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ)

Информация за фирмите - Клинични изпитвания

Списък на документите, необходими при подаване на заявление за разрешаване на планирана съществена промяна в хода на клинично изпитване до ИАЛ 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СЪЩЕСТВЕНА ПРОМЯНА В КЛИНИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ, ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ХУМАННА МЕДИЦИНА ДО ИАЛ/ ЗА СТАНОВИЩЕ ОТ КОМИСИЯ ПО ЕТИКА

 
Информация за фирмите - Клинични изпитвания

Списък на документите, необходими при подаване на заявление за разрешаване на клинично изпитване до ИАЛ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ОТ ИАЛ/ СТАНОВИЩЕ ОТ КОМИСИЯ ПО ЕТИКА, ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛИНИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕН/И ПРОДУКТ/И В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА

 
В началото