ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения за гражданите

Притежателят на разрешението за употреба – Актавис ЕАД, е уведомил Изпълнителна агенция по лекарствата, че от 01.01.2017 г. постоянно преустановява продажбите в Р. България на лекарствения продукт Nelidix 500 mg tablets x 40, съдържащ активното вещество Nalidixid acid.

Терапевтични показания: Nelidix се прилага при:

 • остри и хронични обострени инфекции на пикочните пътища, причинени от грам-отрицателни микроорганизми, чувствителни на нелидиксова киселина
 • профилактично при урогенитални операции и манипулации
 • стомашно-чревни и други бактериални инфекции на храносмилателната система – ентероколит.
 1. Съобщение
 2. Постоянно преустановяване на продажбите на Olysio 150 mg capsule, hard x 28
 3. PRAC преразгледа вече известния риск от пневмония при употреба на инхалаторни кортикостероиди за лечение на хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)
 4. ЕМА преразглежда контрастните средства, съдържащи гадолиний, използвани при магнитно-резонансна образна диагностика
 5. EMA преразглежда директно действащите антивирусни средства за лечение на хепатит C
 6. Общо лого за аптеки, които осъществяват търговия на дребно с лекарствени продукти „без лекарско предписание“ по интернет
 7. Семинар „Рационална употреба на лекарства“
 8. България - Референтна страна по Децентрализирана процедура
 9. Очакван недостиг на лекарствения продукт ZENTEL 400 mg
 10. Меморандум за сътрудничество между Изпълнителна агенция по лекарствата и Агенцията по лекарствата и медицинските изделия на Сърбия (ALIMS)

Страница 1 от 5