• По-голям шрифт
  • Шрифт по подразбиране
  • По-малък шрифт
Информация за гражданите
Информация за медицинските специалисти
Информация за фирмите
Начало
Съобщения за медицинските специалисти

Лекарствените продукти за отслабване се оценяват по отношение на съображенията за сърдечно-съдов риск, свързан с употребата им

Европейската агенция по лекарствата (EMEA) прави преглед на данни, показващи повишен  риск от развитие на сърдечно-съдови усложнения, като мозъчен инсулт или миокарден инфаркт, при  употреба на лекарствените продукти, съдържащи сибутрамин.

Още по темата...  


 
Съобщения за медицинските специалисти

Европейската агенция по лекарствата (EMEA) одобри серия от препоръчителни мерки, насочени към минимизиране на риска от развитие на нефрогенна системна фиброза (НСФ) след употреба на гадолиний-съдържащи контрастни вещества по-специално при пациенти изложени на риск от развитие на НСФ.

Гадолиний-съдържащи контрастни вещества са: gadoversetamide (OptiMARK), gadodiamide (Omniscan), gadofosveset (Vasovist), gadoxetic acid (Primovist), gadobenic acid (MultiHance), gadobentetic acid (Magnevist, Magnegita и Gado-MRT-ratiopharm), gadobutrol (Gadovist), gadoteric acid (Dotarem), gadoteridol (ProHance). Повечето от  гадолиний-съдържащите контрастни вещества са разрешени за употреба по национална процедура. В Р. България са разрешени за употреба по национална процедура следните гадолиний-съдържащи контрастни вещества: Omniscan (gadodiamide); Magnevist (gadopentetic acid); Gadovist (gadobutrol) и Primovist (gadoxetic acid). OptiMARK и Vasovist са разрешени за употреба по централизирана процедура.

продължава>

 
Предупреждения за граждани

Тази информация е в допълнение на публикациите на страницата на Изпълнителна агенция по лекарствата от  03.11.2009 г. и  15.10.2009 г., относно ваксини срещу пандемичния (H1N1) инфлуенца вирус.

Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА) направи преглед на допълнителни данни за разрешените по централизирана процедура пандемични ваксини Celvapan, Focetria и Pandemrix. Агенцията потвърждава положителното съотношение полза/риск в условията на настоящата H1N1 грипна пандемия.


Още по темата...

 
Съобщения за медицинските специалисти

Тази информация е в допълнение на публикациите на страницата на Изпълнителна агенция по лекарствата от  03.11.2009 г. и  15.10.2009 г., относно ваксини срещу пандемичния (H1N1) инфлуенца вирус.

Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА) направи преглед на допълнителни данни за разрешените по централизирана процедура пандемични ваксини Celvapan, Focetria и Pandemrix. Агенцията потвърждава положителното съотношение полза/риск в условията на настоящата H1N1 грипна пандемия.

Още по темата...

 
Съобщения за медицинските специалисти

Във връзка с грипната епидемия ИАЛ напомня на всички търговци на дребно, че противовирусните лекарствени продукти: Tamiflu caps.75mg x 10, Tamiflu 12mg/ml powd. susp. 30mg/g - 30g, Relenza inhalation powder 5mg/dose x 5; x 7 и всички останали лекарствени продукти, които са по лекарско предписание да се отпускат на гражданите само срещу представяне на рецепта.

ИАЛ предупреждава, че самолечението крие сериозни рискове за здравето и може да създаде резистентност на вируса към лекарствения продукт.


 
Още статии...
В началото