• По-голям шрифт
  • Шрифт по подразбиране
  • По-малък шрифт
Информация за гражданите
Информация за медицинските специалисти
Информация за фирмите
Начало
Съобщения за медицинските специалисти

Тази информация е в допълнение на публикациите на страницата на Изпълнителна агенция по лекарствата от  03.11.2009 г. и  15.10.2009 г., относно ваксини срещу пандемичния (H1N1) инфлуенца вирус.

Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА) направи преглед на допълнителни данни за разрешените по централизирана процедура пандемични ваксини Celvapan, Focetria и Pandemrix. Агенцията потвърждава положителното съотношение полза/риск в условията на настоящата H1N1 грипна пандемия.

Още по темата...

 
Съобщения за медицинските специалисти

Във връзка с грипната епидемия ИАЛ напомня на всички търговци на дребно, че противовирусните лекарствени продукти: Tamiflu caps.75mg x 10, Tamiflu 12mg/ml powd. susp. 30mg/g - 30g, Relenza inhalation powder 5mg/dose x 5; x 7 и всички останали лекарствени продукти, които са по лекарско предписание да се отпускат на гражданите само срещу представяне на рецепта.

ИАЛ предупреждава, че самолечението крие сериозни рискове за здравето и може да създаде резистентност на вируса към лекарствения продукт.


 
Съобщения за медицинските специалисти

Директива 2009/135/ЕО на Европейската комисия от 3 ноември 2009 година за разрешаване на временни дерогации от някои критерии за избираемост на донори на цяла кръв и кръвни съставки, определени в приложение ІІІ към Директива 20 в контекста на риска от недостиг, причинен от пандемията от грип A (H1N1)

 
Съобщения за медицинските специалисти

Съгласно заповед № РД-09-519/9.10.2009 г. на министъра на здравеопазването се определят датите за влизане в сила на територията на Република България  и на допълнения 6.7 и 6.8  към шестото издание на Европейската фармакопея.

Дати за влизане в сила и на допълнения 6.7 и 6.8 на Европейската фармакопея

 
Съобщения за медицинските специалисти

Съгласно заповед № РД-09-571/09.10.2009 г. на министъра на здравеопазването 1 април 2010 г. се определя за дата на отпадане на територията на Република България на монографиите за  Астемизол  (1067), Цизапридов тартарат(1503)  и Цизаприд монохидрат (0995), съставляващи част от Европейската фармакопея.

Дати за отпадане на монографиите за Астемизол  (1067), Цизапридов тартарат(1503)  и Цизаприд монохидрат (0995) на Европейската фармакопея

 
Още статии...
В началото