• По-голям шрифт
  • Шрифт по подразбиране
  • По-малък шрифт
Информация за гражданите
Информация за медицинските специалисти
Информация за фирмите
Начало
Съобщения за гражданите

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) започна преразглеждане на лекарството за множествена склероза (МС) Tysabri (натализумаб). Целта на този преглед е да се прецени дали препоръките, дадени на медицинските специалисти и пациентите за това как да управляват вече известния риск от прогресивна мултифокална левкоенцефалопатия (ПМЛ), трябва да бъдат преразгледани в светлината на налични нови научни доказателства.

ПМЛ е рядък вид мозъчна инфекция, която се причинява от вируса на John Cunningham (JCV) и има симптоми, които могат да наподобят тези на атака на множествена склероза и да доведат до тежка инвалидност или смърт. Вече е известно, че рискът от ПМЛ се увеличава с увеличаване на продължителността на приложение на Tysabri, особено при пациенти, лекувани в продължение на повече от две години. Рискът от ПМЛ също се увеличава, ако преди започване на лечението с Tysabri, пациентът е използвал имуносупресивни лекарства (лекарства, които намаляват активността на имунната система) или е имал положителен резултат за антитела срещу вируса, който причинява ПМЛ (признак, че вирусът може да присъства в организма).

Оригиналното изявление на английски език, както и други документи относно това преразглеждане, може да намерите в уеб-сайта на ЕМА на следния хиперлинк: EMA, Tysabri.

Повече информация:

За медицинските специалисти

За пациентите

 
Съобщения за гражданите

Вече известният риск от пневмония трябва да бъде анализиран в детайли

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) започна преразглеждане на лекарствата, съдържащи инхалаторни кортикостероиди, които се прилагат при лечение на хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ). ХОББ е хронично възпалително заболяване, което се характеризира с увреждане или запушване на белодробните дихателните пътища и алвеоли (крайните разширения на бронхите във вид на мехурчета). Кортикостероидите са широко прилагани в Европейския съюз (ЕС) при лечение на ХОББ, като обикновено се прилагат чрез вдишване с помощта на инхалатор.

Преразглеждането на профила на безопасност на лекарствата, съдържащи инхалаторни кортикостероиди беше поискано от Европейската комисия с цел оценка на риска от пневмония (възпаление на белите дробове) в случаите, когато те се прилагат за лечение на ХОББ. Предстои EMA да преразгледа всички налични данни, свързани с риска от пневмония при инхалаторните кортикостероиди, показани за лечение на ХОББ, както и да преоцени има ли необходимост от актуализиране на настоящите препоръки за предписване в рамките на ЕС.

Оригиналното изявление на английски език, както и други документи относно това преразглеждане, може да намерите в уеб-сайта на ЕМА на следния хиперлинк: EMA.

Повече информация:

За медицинските специалисти

За пациентите

 
Съобщения за гражданите

Прегледът на PRAC потвърждава слабо увеличаване на сърдечно-съдовия риск при дневни дози от и над 2 400 mg

Комитетът за оценка на риска в проследяването на лекарствената безопасност (PRAC) към Европейската агенция по лекарствата (EMA) завърши прегледа, потвърждаващ слабо увеличение на риска от сърдечно-съдови проблеми като инфаркт и инсулт при пациенти, приемащи високи дози ибупрофен (равни и превишаващи 2500 mg дневно). Прегледът показа, че рискът от високи дози ибупрофен е подобен на риска, наблюдаван при селективните инхибитори на циклооксигеназа 2 (коксиби) и диклофенак.

Не е наблюдаван увеличен сърдечно-съдов риск при ибупрофен в дози до 1 200 mg дневно, която е най-високата дневна доза за перорални лекарства, съдържащи ибупрофен, отпускани без рецепта.

PRAC направи заключението, че ползите от ибупрофен надвишават рисковете, но препоръча осъвременяване на препоръките за употреба на висока доза ибупрофен за свеждане до минимум на сърдечно-съдовия риск. Високите дози ибупрофен (2400 mg и повече) трябва да се избягват при пациенти със съществуващи сериозни сърдечно-съдови заболявания като сърдечна недостатъчност, заболявания на сърцето и съдовете или такива, които са прекарали инфаркт или инсулт.

Повече информация:

За медицинските специалисти

За пациентите

 
Съобщения за гражданите

Българският фармацевтичен съюз и Изпълнителната агенция по лекарствата сключиха меморандум за сътрудничество

8 април 2015 г.

Вчера (7 април 2015 г.) в Световния ден на здравето бе сключен меморандум за сътрудничество между Българския фармацевтичен съюз и Изпълнителната агенция по лекарствата. Водени от желанието да изградят взаимно сътрудничество, двете организации обединиха усилия за постигането на сигурност и достъпност до фармацевтични услуги и гарантиране на безопасност при предписването и отпускането на лекарствени продукти.

Според меморандума БФС и ИАЛ ще организират и провеждат съвместно ежегоден информационен панел под наслов „Акценти на фармацевтичната и лекарствена регулация“, насочен към подобряване на осведомеността и поддържане на качеството на професионалната дейност на магистър-фармацевтите. В рамките на панела ежегодно ще се организират обучителни срещи за членовете на БФС с участието на централните органи на съюза и представители на ИАЛ.

Ръководствата на БФС и ИАЛ ще провеждат двустранни срещи поне веднъж на всеки три месеца, на които да се обсъждат текущи проблеми в областта на лекарство снабдяването на населението.

Меморандумът бе подписан от председателя на БФС проф. Илко Гетов и от изпълнителния директор на ИАЛ доц. Асена Стоименова на базата на споделени разбирания за необходимостта от обмен на информация между институциите и желанието за взаимодействие с цел осигуряване на качествени, безопасни и ефикасни лекарствени продукти за пациентите.

 
Съобщения за медицинските специалисти

Комитетът за оценка на риска към Европейската агенция по лекарствата (PRAC) препоръча ограничения в употребата на кодеин-съдържащи лекарства при деца за лечение на кашлица и простуда, поради риск от сериозни нежелани ефекти на тези лекарства, включващи респираторна депресия.

PRAC препоръча изрично следното:

  • Кодеин трябва да бъде противопоказан при деца под 12 години поради риск от сериозни животозастрашаващи нежелани ефекти.
  • Употребата на кодеин за лечение на кашлица и простуда при деца и юноши на възраст между 12 и 18 години, които имат компрометирана респираторна функция, не се препоръчва.
  • Всички течни лекарствени форми, съдържащи кодеин, трябва да се предлагат в защитени от деца опаковки, за да се избегне непредвидено поглъщане.

Оригиналната публикация на английски език, както и други документи относно това преразглеждане, предназначени за обществеността, може да намерите в уеб-сайта на ЕМА на следния хиперлинк:

PRAC recommends restrictions on the use of codeine for cough and cold in children

Повече инфрмация:

За медицински специалисти

За пациентите и гражданите

 
Още статии...
В началото