ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

На вниманието на заинтересованите лица, относно регистрацията на медицински изделия:

Уведомяваме Ви, че в „Информация за фирмите“ на линк „Медицински изделия“, „Бланки във връзка с регистрацията на медицинските изделия“ е публикувана новата форма на Заявлението за регистрация/промяна в регистрация на производители и медицински изделия, пуснати на пазара и/или в действие, на територията на РБългария, в съответствие с чл.27 ал.1, съответно ал.3 от ЗМИ.