ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Фармакопея

  1. Монографии за растителни вещества и препарати, включени в десетото издание на Европейската фармакопея (до допълнение 10.2)
  2. Монографии за вещества и препарати за хуманната медицина, включени в десетото издание на Европейската фармакопея
  3. Дати на влизане в сила на десетото издание и допълнения 10.1, 10.2 и 10.3 на ЕВРОПЕЙСКАТА ФАРМАКОПЕЯ
  4. Заповед РД-01-155/04.06.2019 г. на министъра на здравеопазването за отпадане от 1 април 2020 г. на територията на Р. България на монографии от Европейската фармакопея
  5. Монографии за хомеопатични препарати и монографии за растителни вещества и препарати, включени в деветото издание на Европейската фармакопея и допълненията към него
  6. Монографии за вещества и препарати за хуманната медицина, включени в деветото издание на Европейската фармакопея и допълненията към него
  7. EDQM стартира обществена консултация по текстове за Европейски педиатричен рецептурник
  8. Монографии за вещества и препарати за хуманната медицина, включени в деветото издание (до допълнение 9.7) на Европейската фармакопея
  9. Монографии за радиофармацевтични препарати за хуманната медицина, включени в деветото издание (до допълнение 9.6) на Европейската фармакопея
  10. Дати на влизане в сила на допълнения 9.7 и 9.8 на деветото издание на ЕВРОПЕЙСКАТА ФАРМАКОПЕЯ

Страница 1 от 3