ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Фармакопея

  1. Дати на влизане в сила на десетото издание и допълнения 10.4, 10.5 и 10.6 на ЕВРОПЕЙСКАТА ФАРМАКОПЕЯ
  2. Заповед РД-01-104/28.02.2020 г. на министъра на здравеопазването за отпадане от 1 януари 2021 г. на територията на Р. България на монографии от Европейската фармакопея
  3. Монографии за ВАКСИНИ за хуманната медицина, включени в десетото издание на Европейската фармакопея (до допълнение 10.2)
  4. Монографии за растителни вещества и препарати, включени в десетото издание на Европейската фармакопея (до допълнение 10.2)
  5. Монографии за вещества и препарати за хуманната медицина, включени в десетото издание на Европейската фармакопея
  6. Дати на влизане в сила на десетото издание и допълнения 10.1, 10.2 и 10.3 на ЕВРОПЕЙСКАТА ФАРМАКОПЕЯ
  7. Заповед РД-01-155/04.06.2019 г. на министъра на здравеопазването за отпадане от 1 април 2020 г. на територията на Р. България на монографии от Европейската фармакопея
  8. Монографии за хомеопатични препарати и монографии за растителни вещества и препарати, включени в деветото издание на Европейската фармакопея и допълненията към него
  9. Монографии за вещества и препарати за хуманната медицина, включени в деветото издание на Европейската фармакопея и допълненията към него
  10. EDQM стартира обществена консултация по текстове за Европейски педиатричен рецептурник

Страница 1 от 4