ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Конкурси 2015 г.

30.11.2015
Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността юрисконсулт в отдел "Правно осигуряване, човешки ресурси и международно сътруничество" на дирекция "Правни, административно-финансови дейности и управление на качеството"

30.11.2015
Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за началник на отдел "Управление на качеството и администратини дейности" на дирекция "Правни, административно-финансови дейности и управление на качеството"

30.11.2015
Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за началник на отдел "Управление на качеството и администратини дейности" на дирекция "Правни, административно-финансови дейности и управление на качеството"

19.11.2015
Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността “Младши експерт” в отдел „Неинтервенционални проучвания” на дирекция „Лекарствена информация и неинтервенционални проучвания”

13.11.2015
Изпълнителна агенция по лекарствата обявява конкурс за една длъжност началник отдел „Управление на качеството и административни дейности” на дирекция „Правни, административно-финансови дейности и управление на качеството“

13.11.2015
Изпълнителна агенция по лекарствата обявява конкурс за една длъжност юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване, човешки ресурси и международно сътрудничество“ на дирекция „Правни, административно- финансови дейности и управление на качеството“

02.11.2015
Изпълнителна агенция по лекарствата обявява конкурс за една длъжност “Младши експерт” в отдел „Неинтервенционални проучвания” на дирекция „Лекарствена информация и неинтервенционални проучвания”

07.05.2015
Списък на допуснатите кандидати до участие в интервю за длъжността младши експерт в отдел "Разрешаване и контрол на производството" на дирекция „Контрол на лекарствените продукти и медицински изделия”

07.05.2015
Списък на недопуснатите кандидати до участие в интервю за длъжността младши експерт в отдел "Разрешаване и контрол на производството" на дирекция „Контрол на лекарствените продукти и медицински изделия”

07.05.2015
Списък на допуснатите кандидати до участие в интервю за длъжността старши експерт в отдел "Разрешаване и контрол на производството" на дирекция „Контрол на лекарствените продукти и медицински изделия”

07.05.2015
Списък на недопуснатите кандидати участие в интервю за длъжността старши експерт в отдел "Разрешаване и контрол на производството" на дирекция „Контрол на лекарствените продукти и медицински изделия”

07.05.2015
Списък на недопуснатите кандидати до участие в интервю за длъжността главен експерт в отдел "Разрешаване и контрол на производството" на дирекция „Контрол на лекарствените продукти и медицински изделия”

02.04.2015
Списък на допуснатите кандидати до участие в практически изпит за длъжността главен експерт в отдел "Разрешаване и контрол на производството" на дирекция "Контрол на лекарствените продукти и медицински изделия"

02.04.2015
Списък на недопуснатите кандидати до участие в практически изпит за длъжността главен експерт в отдел "Разрешаване и контрол на производството" на дирекция "Контрол на лекарствените продукти и медицински изделия"

02.04.2015
Списък на допуснатите кандидати до участие в практически изпит за длъжността старши експерт в отдел "Разрешаване и контрол на производството" на дирекция "Контрол на лекарствените продукти и медицински изделия"

02.04.2015
Списък на недопуснатите кандидати до участие в практически изпит за длъжността старши експерт в отдел "Разрешаване и контрол на производството" на дирекция "Контрол на лекарствените продукти и медицински изделия"

02.04.2015
Списък на допуснатите кандидати до участие в практически изпит за длъжността младши експерт в отдел "Разрешаване и контрол на производството" на дирекция "Контрол на лекарствените продукти и медицински изделия"

02.04.2015
Списък на недопуснатите кандидати до участие в практически изпит за длъжността младши експерт в отдел "Разрешаване и контрол на производството" на дирекция "Контрол на лекарствените продукти и медицински изделия"

11.03.2015
Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността главен експерт в отдел "Разрешаване и контрол на производството" на дирекция "Контрол на лекарствените продукти и медицински изделия"

11.03.2015
Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността главен експерт в отдел "Разрешаване и контрол на производството" на дирекция "Контрол на лекарствените продукти и медицински изделия"

11.03.2015
Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността старши експерт в отдел "Разрешаване и контрол на производството" на дирекция "Контрол на лекарствените продукти и медицински изделия"

11.03.2015
Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността старши експерт в отдел "Разрешаване и контрол на производството" на дирекция "Контрол на лекарствените продукти и медицински изделия"

11.03.2015
Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността младши експерт в отдел "Разрешаване и контрол на производството" на дирекция "Контрол на лекарствените продукти и медицински изделия"

11.03.2015
Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността младши експерт в отдел "Разрешаване и контрол на производството" на дирекция "Контрол на лекарствените продукти и медицински изделия"

11.03.2015
Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността инспектор в дирекция "Клинични изпитвания"

11.03.2015
Списък на недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността инспектор в дирекция "Клинични изпитвания"

21.02.2015
Конкурс за пет длъжности “Старши експерт” в отдел „Разрешаване и контрол на производството” на дирекция „Контрол на лекарствените продукти и медицински изделия”

21.02.2015
Конкурс за четири длъжности “Младши експерт” в отдел „Разрешаване и контрол на производството” на дирекция „Контрол на лекарствените продукти и медицински изделия”

21.02.2015
Конкурс за длъжността “Инспектор” в дирекция „Клинични изпитвания”

21.02.2015
Конкурс за три длъжности “Главен експерт” в отдел „Разрешаване и контрол на производството” на дирекция „Контрол на лекарствените продукти и медицински изделия”