ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Конкурси 2016 г.

23.11.2016
Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността младши експерт в oтдел „Неинтервенционални проучвания” на дирекция „Лекарствена информация и неинтервенционални проучвания”

23.11.2016
Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността младши експерт в oтдел „Лекарствена информация” на дирекция „Лекарствена информация и неинтервенционални проучвания”

17.11.2016
Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността младши експерт в oтдел „Лекарствена безопасност„ на дирекция „Проследяване на лекарствената безопасност и клинични изпитвания“

14.11.2016
Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност главен експерт в отдел „Разрешаване и контрол на производството“ на дирекция „Надзор на пазара и инспекции“

14.11.2016
Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност началник отдел „Бюджетни и финансови дейности“ на дирекция „Правни, административно-финансови дейности и управление на качеството“

03.11.2016
Конкурс за една длъжност младши експерт в отдел „Неинтервенционални проучвания” на дирекция „Лекарствена информация и неинтервенционални проучвания”

03.11.2016
Конкурс за една длъжност младши експерт в отдел „Лекарствена информация” на дирекция „Лекарствена информация и неинтервенционални проучвания”

31.10.2016
Конкурс за една длъжност младши експерт в отдел „Лекарствена безопасност” на дирекция „Проследяване на лекарствената безопасност и клинични изпитвания”

28.10.2016
Конкурс за една длъжност началник отдел „Бюджетни и финансови дейности„ на дирекция „Правни, административно-финансови дейности и управление на качеството“

28.10.2016
Конкурс за една длъжност главен експерт в отдел „Разрешаване и контрол на производството” на дирекция „Надзор на пазара и инспекции”