ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Конкурси 2018 г.

19.12.2018

Конкурс за една длъжност главен експерт в отдел „Лекарствена безопасност“ на дирекция „Проследяване на лекарствената безопасност и клинични изпитвания“

07.11.2018

Списък допуснати кандидати до участие в конкурс за длъжност директор на дирекция „Надзор на пазара и инспекции“

05.11.2018

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за старши експерт в отдел „Управление на качеството, административно и информационно обслужване“ на дирекция „Правни, административно-финансови дейности и управление на качеството“

18.10.2018

Конкурс за една длъжност директор на дирекция „Надзор на пазара и инспекции“

Конкурс за една длъжност старши експерт в отдел „Управление на качеството, административно и информационно обслужване” на дирекция „Правни, административно-финансови дейности и управление на качеството“

18.06.2018

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност главен експерт в отдел "Медицински изделия" на дирекция "Надзор на пазара и инспекции"

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност главен инспектор в отдел "Разрешаване и контрол на производството" на дирекция "Надзор на пазара и инспекции"

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност главен инспектор в отдел "Контрол и инспекции" на дирекция "Надзор на пазара и инспекции"

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност старши инспектор в отдел "Контрол и инспекции" на дирекция "Надзор на пазара и инспекции"

01.06.2018

Конкурс за една длъжност главен инспектор в отдел КИ на дирекция НПИ

Конкурс за една длъжност старши инспектор в отдел КИ на дирекция НПИ

Конкурс за една длъжност главен инспектор в отдел РКП на дирекция НПИ

Конкурс за една длъжност главен експерт в отдел МИ на дирекция НПИ

04.05.2018

С П И С Ъ К на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност инспектор в отдел „Контрол и инспекции“ на дирекция „Надзор на пазара и инспекции“

С П И С Ъ К на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност младши експерт в отдел „Оценка на качеството, предклинична и клинична документация” на дирекция „  Разрешения за употреба на лекарствени продукти”

Списък допуснати главен експерт КИ ПЛБКИ

Списък допуснати конкурс младши експерт ЛБ ПЛБКИ

17.04.2018

Конкурс за една длъжност инспектор в отдел „Контрол и инспекции“ на дирекция „Надзор на пазара и инспекции“

Конкурс за една длъжност младши експерт в отдел „ Оценка на качеството, предклинична и клинична документация” на дирекция „ Разрешения за употреба на лекарствени продукти"

Конкурс за една длъжност главен експерт в отдел „Клинични изпитвания“ на дирекция „Проследяване на лекарствената безопасност и клинични изпитвания“

Конкурс за една длъжност младши експерт в отдел „Лекарствена безопасност“ на дирекция „Проследяване на лекарствената безопасност и клинични изпитвания“

07.02.2018

Списък допуснати кандидати до участие в конкурс за длъжност директор на дирекция „Анализи на лекарствените продукти“

18.01.2018 г.

Конкурс за една длъжност директор на дирекция „Анализи на лекарствените продукти“.