ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Конкурси 2019 г.

14.10.2019

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност инспектор в отдел „Контрол и инспекции“ на дирекция „Надзор на пазара и инспекции“

14.10.2019

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност старши инспектор в отдел „Контрол и инспекции“ на дирекция „Надзор на пазара и инспекции“

14.10.2019

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност главен инспектор в отдел „Контрол и инспекции“ на дирекция „Надзор на пазара и инспекции“

14.10.2019

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност младши експерт в отдел „Разрешаване и регистриране на търговията и рекламата“ на дирекция „Надзор на пазара и инспекции“

11.10.2019

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност главен експерт в отдел „Бюджетни и финансови дейности“ на дирекция „Правни, административно- финансови дейности и управление на качеството“

04.10.2019

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност младши експерт в отдел „ Физико-химични и фармацевтични анализи” на дирекция „  Анализи на лекарствените продукти”

27.09.2019

Конкурс за една длъжност младши експерт в отдел „ Разрешаване и регистриране на търговията и рекламата“ на дирекция „ Надзор на пазара и инспекции“

26.09.2019

Конкурс за една длъжност старши инспектор в отдел „ Контрол и инспекции“ на дирекция „ Надзор на пазара и инспекции“

26.09.2019

Конкурс за една длъжност главен инспектор в отдел „ Контрол и инспекции“ на дирекция „ Надзор на пазара и инспекции“

25.09.2019

Конкурс за една длъжност инспектор в отдел „ Контрол и инспекции“ на дирекция „ Надзор на пазара и инспекции“

24.09.2019

Конкурс за една длъжност главен експерт в отдел БФД дирекция ПАФДУК

17.09.2019

Конкурс за една длъжност младши експерт в отдел „Физико-химични и фармацевтични анализи“ на дирекция „Анализи на лекарствените продукти“

05.07.2019

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността младши експерт в дирекция „Контрол на трансфузионната система“

18.06.2019

Конкурс за една длъжност младши експерт в дирекция „Контрол на трансфузионната система“

18.04.2019

Списък допуснати кандидати до участие в конкурс за длъжност директор на дирекция „Контрол на трансфузионната система“

Списък допуснати кандидати до участие в конкурс за длъжност началник на отдел „Оценка на качеството, предклинична и клинична документация“ на дирекция „Разрешения за употреба на лекарствени продукти“

08.04.2019

Списък на допуснати до конкурс за инспектор в отдел „Контрол и инспекции“ на дирекция „Надзор на пазара и инспекции“

08.04.2019

Списък на допуснати до конкурс за главен експерт в отдел „Медицински изделия“ на дирекция „Надзор на пазара и инспекции“

29.03.2019

Конкурс за една длъжност началник отдел „Оценка на качеството, предклинична и клинична документация“ на дирекция „Разрешения за употреба на лекарствени продукти“

Конкурс за една длъжност директор на дирекция „Контрол на трансфузионната система“

28.03.2019

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност младши експерт в отдел „Оценка на качеството, предклинична и клинична документация“ на дирекция „Разрешения за употреба на лекарствени продукти“

20.03.2019

Конкурс за една длъжност инспектор в отдел „Контрол и инспекции“ на дирекция „Надзор на пазара и инспекции“

20.03.2019

Конкурс за една длъжност главен експерт в отдел „Медицински изделия“ на дирекция „Надзор на пазара и инспекции“

18.03.2019

Списък на допуснати по документи кандидати до участие в конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Клинични изпитвания“ на дирекция „Проследяване на лекарствената безопасност и клинични изпитвания“

08.03.2019

Конкурс за една длъжност младши експерт в отдел „Оценка на качеството, предклинична и клинична документация“ на дирекция „Разрешения за употреба на лекарствени продукти“

05.03.2019

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за старши експерт в отдел „Управление на качеството, административно и информационно обслужване“ на дирекция „Правни, административно-финансови дейности и управление на качеството“

01.03.2019

Конкурс за една длъжност главен експерт в отдел „Клинични изпитвания“ на дирекция „Проследяване на лекарствената безопасност и клинични изпитвания“

15.02.2019

Конкурс за една длъжност старши експерт в отдел „Управление на качеството, административно и информационно обслужване“ на дирекция „Правни, административно-финансови дейности и управление на качеството“

08.01.2019

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Лекарствена безопасност“ на дирекция „Проследяване на лекарствената безопасност и клинични изпитвания“