ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Конкурси 2017 г.

06.12.2017

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността старши експерт в дирекция Контрол на трансфузионната система

06.12.2017

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността младши експерт в дирекция Контрол на трансфузионната система

23.11.2017

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността старши експерт в отдел "Оценка на качеството, предклинична и клинична документация" на дирекция "Разрешения за употреба на лекарствени продукти"

23.11.2017

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността младши експерт в отдел "Оценка на качеството, предклинична и клинична документация" на дирекция "Разрешения за употреба на лекарствени продукти"

23.11.2017

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността главен експерт в отдел "Оценка на качеството, предклинична и клинична документация" на дирекция "Разрешения за употреба на лекарствени продукти"

20.11.2017

Конкурс за една длъжност старши експерт в дирекция КТС

20.11.2017

Конкурс за една длъжност младши експерт в дирекция КТС

09.11.2017

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за главен експерт в отдел "Управление на качеството, административно и информационно обслужване" на дирекция "Правни, административно-финансови дейности и управление на качеството"

03.11.2017

Конкурс за една длъжност младши експерт в отдел „ Оценка на качеството, предклинична и клинична документация” на дирекция „ Разрешения за употреба на лекарствени продукти"

03.11.2017

Конкурс за една длъжност старши експерт в отдел „ Оценка на качеството, предклинична и клинична документация” на дирекция „ Разрешения за употреба на лекарствени продукти"

03.11.2017

Конкурс за една длъжност главен експерт в отдел „ Оценка на качеството, предклинична и клинична документация” на дирекция „ Разрешения за употреба на лекарствени продукти"

 24.10.2017
Конкурс за една длъжност главен експерт в ДПАФДУК

05.07.2017
Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжност старши експерт в отдел "Оценка на качеството, предклинична и клинична документация" на дирекция "Разрешения за употреба на лекарствени продукти" 

05.07.2017
Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжност младши експерт в отдел "Валидиране и общностни процедури" на дирекция "Разрешения за употреба на лекарствени продукти" 

23.06.2017
Конкурс за една длъжност младши експерт в отдел „Валидиране и общностни процедури” на дирекция „Разрешения за употреба на лекарствени продукти" 

23.06.2017
Конкурс за една длъжност старши експерт в отдел “Оценка на качеството, предклинична и клинична документация” на дирекция „Разрешения за употреба на лекарствени продукти"

11.05.2017
Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността младши експерт в oтдел „Лекарствена информация” на дирекция „Лекарствена информация и неинтервенционални проучвания”

21.04.2017
Конкурс за една длъжност младши експерт в отдел „Лекарствена информация” на дирекция „Лекарствена информация и неинтервенционални проучвания”