ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Конкурси 2013 г.

17.02.2013 г. Изпълнителна агенция по лекарствата обявява Конкурс за длъжността “Главен инспектор” в отдел „Контрол на търговията с лекарства” на дирекция „Контрол на лекарствените продукти”

17.02.2013 г. Изпълнителна агенция по лекарствата обявява Конкурс за длъжността “Старши инспектор” в отдел „Контрол на търговията с лекарства” на дирекция „Контрол на лекарствените продукти”

17.02.2013 г. Изпълнителна агенция по лекарствата обявява Конкурс за длъжността “Инспектор” в отдел „Контрол на търговията с лекарства” на дирекция „Контрол на лекарствените продукти”

17.02.2013 г. Изпълнителна агенция по лекарствата обявява Конкурс за длъжността “Младши експерт” в отдел „Разрешения за производство, търговия и реклама” на дирекция „Контрол на лекарствените продукти”