ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Инспектори

Списък на инспектори и експерти по Добра производствена практика

Албена Йорданова – началник на отдел „РКП“ в дирекция „НПИ“

Жени Митева – главен инспектор в отдел „РКП“ в дирекция „НПИ“

Христина Георгиева – главен инспектор в отдел „РКП“ в дирекция „НПИ“

Петя Шатровска - главен инспектор в отдел „РКП“ в дирекция „НПИ“

Анна Михайлова – старши инспектор в отдел „РКП“ в дирекция „НПИ“

Румяна Хубчева – главен инспектор в отдел „РКП“ в дирекция „НПИ“

Нигяр Емин – главен експерт в отдел „РКП“ в дирекция „НПИ“

Ивелина Куцарова-Василева – главен експерт в отдел „РКП“ в дирекция „НПИ“