Ruler
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА
гр.София 1303, ул."Дамян Груев" 8
тел.: +359 2 890 3555 факс: +359 2 890 3434
Регистрирани лекарствени продукти. Информация по:
- търговско име
[ 5 A B C D E F G H I J K L m M n N o O P
Q R S T U V W X Y Z
- международни непатентни имена
- ? A B c C D e E f F g G H i I K l L m M N o O
p P Q r R s S t T U v V W X Z Т
Бюлетин от 07.10.2019 13:05:14
- ATC код
A B C D G H J L M N P R S V
Бюлетинът е създаден и се актуализира с помощта на технология създадена от
"ТЕХНОЛОГИКА" ЕАД
и е част от автоматизираната информационна система за лекарствена информация DruMS.
- производител
, ? 3 A B C D E F G h H I J K L m M N O P Q R s
S T U V W X Z А Б В Г Д Е И К Л М Н О Р С Т У Ф
Х Ц Ч
Справките се генерират с помощта на Oracle Developer
Ruler

Мнения и въпроси изпращайте на адрес:

maria.stoynova@bda.bg