• По-голям шрифт
  • Шрифт по подразбиране
  • По-малък шрифт
Информация за гражданите
Информация за медицинските специалисти
Информация за фирмите
Начало Клинични изпитвания
Информация за фирмите - Клинични изпитвания

Списък на документите, необходими при подаване на заявление за разрешаване на планирана съществена промяна в хода на клинично изпитване до ИАЛ 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СЪЩЕСТВЕНА ПРОМЯНА В КЛИНИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ, ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ХУМАННА МЕДИЦИНА ДО ИАЛ/ ЗА СТАНОВИЩЕ ОТ КОМИСИЯ ПО ЕТИКА

 
В началото