• По-голям шрифт
  • Шрифт по подразбиране
  • По-малък шрифт
Информация за гражданите
Информация за медицинските специалисти
Информация за фирмите
Начало
Достъп до информация

Как се иска достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване.

Заявлението за искане на достъп до обществена информация се подава до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по лекарствата, адрес: София 1303, “Дамян Груев”, № 8.

Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на адреса на електронната поща, а именно: E-mail адресът e защитен от спам ботове.

В тези случаи не се изисква подпис съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Звено, отговорно за приемане на заявленията за предоставяне на достъп – Деловодство, ст. 103.

Работно време на ИАЛ: от 9.00 до 17.30 часа

Повече информация

Закон за достъп до обществена информация

Заповед на министъра на финансите № ЗМФ 1472 от 29.11.2011 г.

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в Изпълнителна агенция по лекарствата

Заявление за достъп до обществена информация

Последна промяна (Събота, 21 Януари 2017 00:06)

 
В началото