• По-голям шрифт
  • Шрифт по подразбиране
  • По-малък шрифт
Информация за гражданите
Информация за медицинските специалисти
Информация за фирмите
Начало
Основни административни услуги, предоставяни от ИАЛ.
Търсене по заглавие     Покажи # 
# Заглавие
21 Одобряване на неинтервенционално клинично изпитване на лекарствен продукт
22 Издаване на разрешение за съществена промяна на клинично изпитване на лекарствен продукт по чл.109, т.2 от ЗЛПХМ
23 Издаване на одобрение за клинично изпитване на лекарствен продукт
24 Издаване на допълнение към разрешение за провеждане на клинично изпитване на медицинско изделие в случай на съществени промени
25 Издаване на разрешение за производство на лекарствени продукти, и на лекарствени продукти, предназначени за клинично изпитване
26 Издаване на промяна в разрешение за производство/внос на лекарствени продукти, и на лекарствени продукти, предназначени за клинично изпитване
27 Издаване на справка за получени в ИАЛ съобщения за нежелани лекарствени реакции (НЛР) за лекарствен продукт
28 Регистрация на медицински изделия
29 Издаване на Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти и разрешение за промяна в обстоятелствата, свързани с издадено разрешение
30 Издаване на разрешение за търговия на едро с медицински изделия / Вписване на лице по чл. 78а от ЗМИ
31 Издаване на разрешение за промяна на разрешение за търговия на едро с медицински изделия / Вписване на настъпила промяна в обстоятелствата, свързана с издадено разрешение/вписано лице по чл. 78а от ЗМИ
32 Издаване на Удостоверение за регистрация за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България и промяна в обстоятелствата, свързани с издаденото Удостоверение
33 Издаване на сертификат за освобождаване на партида лекарствен продукт по чл. 70 от ЗЛПХМ
34 Издаване на сертификат за освобождаване на партида от лекарствен продукт по чл. 69 от ЗЛПХМ
35 Издаване на сертификат зa лекарствен продукт
36 Издаване на разрешение за провеждане на клинично изпитване на медицинско изделие
37 Издаване на разрешение за внос на лекарствени продукти, и на лекарствени продукти, предназначени за клинично изпитване
38 Регистрация на посредник в областта на лекарствените продукти на територията на Република България
39 Регистрация на производители, вносители или търговци на едро с активни вещества на територията на Република България.
 
<< Начало < «Предишна 1 2 Следваща» > Край >>
Страница 2 от общо 2
В началото