ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Комисия за лекарствени продукти с приложение в педиатрията

Комисия за лекарствени продукти с приложение в педиатрията

Със Заповед № ЗОА-0009 от 05.01.2021 г. на Изпълнителния директор на ИАЛ е определен състава на Комисия за лекарствени продукти с приложение в педиатрията по чл. 47, ал. 1, т. 6 от ЗЛПХМ:

Председател: Д-р Маргарита Гизова – МБАЛ „Света Анна“ АД

Зам. Председател: Венцислав Илиев Илиев – началник на отдел „Клинични изпитвания“, ДПЛБКИ, ИАЛ.

Членове:

  1. Доц. д-р Радка Тинчева – „СБАЛ по детски болести“ ЕАД;
  2. Д-р Елисавета Левунлиева – Национална кардиологична болница;
  3. Доц. д-р Мариана Маринова – „СБАЛ по детски болести“ ЕАД;
  4. Проф. д-р Боряна Слънчева – „СБАЛ АГ- Майчин дом“ ЕАД;
  5. Д-р Радка Христова - „СБАЛ по детски болести“ ЕАД;
  6. Д-р Радосвета Филипова – ДООЗ, МЗ;
  7. Проф. Николай Ламбов – Фармацевтичен факултет, МУ;
  8. Доц. д-р Иванка Ганева - „СБАЛ по детски болести“ ЕАД;

Секретар: Евелина Пенчева Шумкова – главен експерт в отдел „Лекарствена информация“ , ДЛИНП, ИАЛ