ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Комисия за лекарствени продукти

Комисия за лекарствени продукти

 Със Заповед № ЗОА-0988 от 30.12.2020 г. на Изпълнителния директор на ИАЛ е определен състава на Комисията за лекарствени продукти по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗЛПХМ

Председател: член кореспондент проф. д-р Мила Власковска - Медицински факултет към Медицински университет-София.

Заместник-председател: д-р Любина Тодорова – директор на дирекция „Разрешения за употреба на лекарствени продукти“ в ИАЛ.

Членове:

 1. Проф. д-р Николай Данчев, Фармацевтичен факултет на Медицински университет, гр. София;
 2. Проф. д-р Огнян Георгиев – УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, гр. София;
 3. Д-р Ани Николова Златарева – Петрова, ОДОЗСС, гр. София;
 4. Проф. д-р Тодор Кантарджиев, дмн - НЦЗПБ;
 5. Проф. д-р Вихра Миланова – УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, гр. София;
 6.  Проф. д-р Златимир Коларов – УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, гр. София;
 7. Проф. д-р Здравко Каменов - УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, гр. София;
 8. Проф. д-р Людмила Матова - УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, гр. София;
 9. Проф. д-р Нина Гочева – Национална кардиологична болница;
 10. Проф. д-р Майда Тихолова – Митова – Катедра по инфекциозни болести, МУ – София;
 11. Доц. Данка Обрешкова – Фармацевтичен факултет, МУ – София;
 12. Проф. д-р Васил Хаджидеков - УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, гр. София;
 13. Проф. д-р Йорданка Узунова - УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, гр. София;
 14. Проф. Венета Божинова - МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София;
 15. Проф. Маргарита Касърова – Трайкова, Фармацевтичния факултет към Медицински университет, гр. Пловдив;
 16. Проф. д-р Людмил Пейчев Пейчев, дм. мзм – декан на Фармацевтичния факултет към Медицински университет, гр. Пловдив;
 17. Мери Бориславова Пейчева – Директор на дирекция ПАФДУК, ИАЛ;

 

Секретар: Вержиния Кафалджиева- главен експерт в отдел „Оценка на качеството, предклинична и клинична документация“, Дирекция „Разрешения за употреба на лекарствени продукти“ в ИАЛ