ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Комисия по радиофармацевтици

Комисия за радиофармацевтици

Със Заповед № ЗОА-0989 от 31.12.2020 г. на Изпълнителния директор на ИАЛ е определен състава на Комисията за радиофармацевтици по чл. 47, ал. 1, т. 5 от ЗЛПХМ

Председател: Доц. Д-р Марина Гарчева - Клиничен център по нуклеарна медицина и лъчетерапия.

Зам. Председател: Людмил Антонов, главен екперт, отдел „Оценка на документация по качеството”, Дирекция „Разрешения за употреба на лекарствени продукти”, ИАЛ

Членове:

1. Проф. Д-р Ирена Костадинова – Клиничен център по нуклеарна медицина и лъчетерапия;

2. Проф. Д-р Дойчин Минчев – Клиничен център по нуклеарна медицина и лъчетерапия;

3. Проф. Д-р Елена Пиперкова – НСБАЛО;

4. Доц. Антония Цоневска – НСБАЛО;

5. Румяна Коцева – Агенция по ядрено регулиране;

6. Д-р Соня Сергиева – ОДОЗС, София

Секретар: Мина Ташева – главен експерт в отдел „Оценка на документация по качеството”, Дирекция „Разрешения за употреба на лекарствени продукти”, ИАЛ