ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Експертен съвет по реклама на лекарствени продукти

Със Заповед № ЗОА-0639/13.11.2023г. е определен състава на Експертния съвет по реклама на лекарствени продукти.

       Председател:  Светлин Софрониев Спиров - главен секертар, ИАЛ

       Зам. председател: Д-р Мария Попова-Кираджиева - директор на Дирекция “Проследяване на лекарствената безопасност и клинични изпитвания”, ИАЛ

Членове:

 1. Проф. д.ик.н. Невяна Кръстева, Стопански факултет, СУ;
 2. Проф. д-р Снежанка Топалова-Пиринска - член на Комисията по професионална етика на Български зъболекарски съюз;
 3. Проф. Валентина Боянова Петкова - Димитрова, дфн, Фармацевтичен факултет, МУ София;
 4. Д-р Дениз Юмер Бакалов-Клиника по ендокринология, УМБАЛ “Александровска” ЕАД;
 5. Д-р Надежда Владимирова - епидемиолог, НЦЗПБ;
 6. Д-р Диана Чинарска - член на УС на Български лекарски съюз;
 7. Доц. Мая Чавдарова Йотова, дф - член на Комисията по етика на Българския фармацевтичен съюз;
 8. Даниела Константинова Велинова - началник на отдел “РРТР”, Дирекция “НПИ”, ИАЛ
 9. Бояна Димитрова Андонова - главен юрисконсулт, Дирекция “ПАФДУК”, ИАЛ
 10. Луиза Любомирова Соколова - старши експерт в Дирекция “РУЛП”, ИАЛ
 11. Кристина Любенова Борисова - старши експерт в Дирекция “ЛИНП”, ИАЛ

Секретар: Соня Красимирова Спасова - главен експерт в Дирекция “НПИ”, ИАЛ.

Резервни членове:

 1. Радина Пламенова Димитрова – главен експерт в Дирекция „РУЛП“, ИАЛ
 2. Радослав Георгиев Руйчев- главен експерт в Дирекция „НПИ“, ИАЛ
 3. Аделина Керелска-Георгиева – главен експерт в Дирекция „РУЛП“, ИАЛ
 4. Елизабет Димитрова Димитрова – главен експерт в Дирекция „НПИ“, ИАЛ.
 5. Михаил Дамянов Петров - старши експерт в Дирекция „ЛИНП“, ИАЛ

Настоящата заповед отменя Заповед № ЗОА-0266/14.04.2020 г., Заповед № ЗОА-0061/27.01.2022 г. и Заповед № ЗОА-0320/08.06.2023 г.