ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Годишни доклади

Годишен доклад за дейността на Изпълнителна агенция по лекарствата - 2011 година

Годишен доклад за дейността на Изпълнителна агенция по лекарствата 2010 година

Годишен доклад за дейността на Изпълнителна агенция по лекарствата 2009 година

Годишен доклад за дейността на Изпълнителна агенция по лекарствата 2008 година

Годишен доклад за дейността на Изпълнителна агенция по лекарствата 2007 година

Годишен доклад за дейността на Изпълнителна агенция по лекарствата 2006 година

Годишен доклад за дейността на Изпълнителна агенция по лекарствата 2005 година

Годишен доклад за дейността на Изпълнителна агенция по лекарствата 2004 година

Годишен доклад за дейността на Изпълнителна агенция по лекарствата 2003 година

Годишен доклад за дейността на Изпълнителна агенция по лекарствата 2002 година