ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Световна седмица посветена на осведомеността за отговорно прилагане на антибиотиците 13 – 19 ноември 2017 г. (СЗО)

Европейски ден посветен на осведомеността за отговорно прилагане на антибиотиците (ECDC)

През последното десетилетие проблемът с антимикробната резситентост придобива все по застрашителни размери, като смъртността от инфекции, причинени от резистентни микроорганизми, възлиза на повече от 25 000 души годишно в Европа и 700 000 по света. По данни на СЗО малкия брой разработвани в момента нови антибиотици не са в състояние да се справят с нарастващия брой мултирезистентни микроорганизми. Ето защо трябва да се увеличат усилията и мерките за запазване ефективността на антимикробните средства, с които разполагаме към момента.

Само с общи координирани усилия можем да постигнем успех в борбата с антимикробната резистентност.

Подпомагайки световните кампании, Националният център по заразни и паразитни болести организира редица мероприятия, измежду които разпространение на образователна брошура и видеоклип предназначени за широката общественост.

Брошура

Видеоклип

plakat 1