ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) препоръча временно прекратяване на разрешението за употреба (суспендиране) на лекарствения продукт Octagam

В прес съобщение от 24.09.2010 Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) обяви, че препоръчва временно прекратяване на разрешението за употреба (суспендиране) на лекарствения продукт Octagam във връзка с повишен риск от тробмо-емболични реакции.

Octagam представлява разтвор за интравенозно приложение, съдържащ човешки имуноглобулини, който се прилага за засилване на имунната система при някои тежки заболявания като: първичен имунодефицит, идиопатична тромбоцитопенична пурпура, след трансплантация на костен мозък и др. Octagam е разрешен за употреба, но все още не е маркетиран в България.

ЕМА провежда преразглеждане на разрешението за употреба на продукта по повод временно прекратяване на употребата му в Германия и Швеция. Последната е наложена от зачестяване на съобщенията за тромбо-емболични реакции като инсулт, миокарден инфаркт и белодробна емболия при пациенти, лекувани с Octagam. Предполага се, че проблемът е свързан с производствения процес.

Препоръката на СНМР ще се предостави на Европейската Комисия за приемане на законодателното решение за суспендирането.

Пълното съобщение на ЕМА заедно с друга информация за работата на Европейската агенция по лекарствата можете да намерите на следния интернет адрес: www.ema.europa.eu