ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Европейската агенция по лекарствата съобщи за изтегляне от пазара на определени партиди от лекарствените продукти NovoMix 30 FlexPen и NovoMix 30 Penfill*, които не са разпространявани на българския фармацевтичен пазар

Европейската агенция по лекарствата съобщи за изтегляне от пазара на определени партиди от лекарствените продукти NovoMix 30 FlexPen и NovoMix 30 Penfill, които не са разпространявани на българския фармацевтичен пазар. Притежателят на разрешението за употреба - НовоНордиск потвърди пред Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) тази информация. Няма данни лекарствените продукти да са били обект на паралелен внос в България.

Тъй като е възможно да има временно пребиваващи или постоянно живеещи в страната пациенти, които по частен път са снабдени от чужбина с такива лекарства, ИАЛ счита за необходимо да съобщи за засегнатите партиди.

Номерата на засегнатите партиди NovoMix 30 FlexPen са: CP50912, CP50750, CP50639, CP51706, CP50940, CP50928, CP50903, CP50914, CP50640, CP51095, CP50904, CP50650, CP51098, CP50915, CP50412, CFG0003, CFG0002, CFG0001, CP50902, CP50749, CP50393, CP50950, CP51025, CP50751, CP50375, CP50420, CP51097, CP50641, CP51096 и CP50392.

Номерата на засегнатите партиди NovoMix 30 Penfill са: CS6D422, CS6C628 и CS6C411.

Партидните номера са отпечатани върху писалката на NovoMix 30 FlexPen и върху патрончето на NovoMix 30 Penfill.

Пациентите, които са снабдени от чужбина с тези инсулинови лекарствени продукти, трябва да проверят партидните им номера и ако те съвпадат с по-горе изброените, незабавно да преустановят употребата им и да ги заменят с други партиди от същите лекарства или под лекарски контрол с други инсулинови продукти.

Държавите, за които има сигурна информация, че са засегнати от проблема, са: Австрия, Белгия, Чехия, Дания, Франция, Германия, Исландия, Ирландия, Люксембург, Холандия, Норвегия, Словакия и Великобритания.

Пациентите, които имат допълнителни въпроси, могат да се обръщат към Изпълнителна агенция по лекарствата.

Съобщението на Европейската агенция по лекарствата в пълен текст може да бъде намерено на интернет адрес:

Batches of the insulin medicine NovoMix 30 FlexPen and Penfill to be recalled


*NovoMix 30 FlexPen и NovoMix 30 Penfill съдържат суспензия от инсулин аспарт, съответно в предварително напълнена писалка и в патрон.