ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Регистри на търговци и производители

Регистър на търговците на едро, получили разрешение за търговия с лекарствени продукти

Регистър на търговците на едро, получили разрешение за търговия с медицински изделия

Регистър на издадените разрешения за производство и внос на лекарствени продукти в Република България

Регистър на лицата, осъществяващи посредничество в областта на лекарствените продукти на територията на Р. България

Регистър на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти

Публичен регистър на аптеките в България в НЗИС

СПИСЪК на лицата, които извършват търговия по интернет с лекарствени продукти без лекарско предписание

Регистър на производители, вносители и търговци на едро с активни вещества

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания