ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

До «НЕОСПЕЙС ФАРМ» ЕООД

Със заповед № А/17-0608/28.08.2017 г. e прекратено Разрешение АП-1288/20.06.2016 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Рачо Димчев“ № 10, издадено на «НЕОСПЕЙС ФАРМ» ЕООД и с ръководител маг.-фарм. Катерина Юлианова Маринова.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.