ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

До «НЕОСПЕЙС ФАРМ» ЕООД

Със заповед № А/17-0613/29.08.2017 г. e прекратено Разрешение № АП-1264-1/28.10.2016 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Левски-Г“, срещу бл. 33, издадено на «НЕОСПЕЙС ФАРМ» ЕООД и с ръководител магистър-фармацевт Людмила Кирилова Левакова.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.