ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „МЕДИКУС КОМЕРС“ ООД

Със заповед № А/17-0655/20.09.2017 г. e прекратено Разрешение 1638/19.05.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Стамболийски, ул. „Цар Симеон“, бл. 2/70 , издадено на „Медикус Комерс“ ООД и с ръководител магистър-фармацевт Вътьо Пенев Вътев.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.