ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ФАРМАСИТИ“ ЕООД

Със заповед № А/17-0657/20.09.2017 г. e прекратено Разрешение АП-215-3/12.05.2014 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Гулянци, ул. „Добруджа“ № 1, издадено на „ФAРМАСИТИ“ ЕООД и с ръководител магистър-фармацевт Юлий Недялков Павлов.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.