ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „ФАРМА-2000-ХРИСУЛА ГЪЛЪБОВА“

Със заповед № А/17-0756/03.11.2017 г. e прекратено Разрешение №6331-НА/17.11.2003 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Русалийски проход“ № 13, издадено на ЕТ „Фарма-2000 – Хрисула Гълъбова“ и с ръководител  магистър-фармацевт Хрисула Апостолова Гълъбова.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.