ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО «БУЛВИТА 2012 » ЕООД.

Със заповед № А/17-0667/27.09.2017 г. e прекратено Разрешение АП-1068/03.08.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: , издадено на «БУЛВИТА 2012 »  ЕООД и с ръководител магистър-фармацевт Неджля Селимова Мехмедова.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.