ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ «ДОНКА НЕШЕВА».

Със заповед № А/17-0687/05.10.2017 г. e прекратено Разрешение 3930-1/06.08.2012 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Aприлово, Община Горна Малина-Читалището, издадено на ЕТ «ДОНКА НЕШЕВА» и с ръководител магистър-фармацевт Донка Савова Нешева.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.