ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО «ЗИХЕР» ЕООД

Със заповед № А/17-0731/23.10.2017 г. e прекратено Разрешение АП-1253/03.05.2016 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, бл. 155, издадено на «ЗИХЕР» ЕООД  и с ръководител магистър-фармацевт София Стоянова Янчева.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.