ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ДРЕНСКИ-МИХАЙЛОВ“ ООД

Със заповед № А/17-0772/08.11.2017 г. e прекратено Разрешение № АП-081-4/13.12.2016 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1“, бл. 124, вх. Б, издадено на „Дренски-Михайлов” ООД и с ръководител маг.-фарм. Екатерина Здравкова Пътникова.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.